Jodiumtabletten
Bijgewerkt: Februari 2023

Jodiumtabletten

Jodiumtabletten

Jodium is een element van nature voorkomt en dat nodig is voor een goede werking van de schildklier bij de mens. Het grootste deel komt uit het voedsel dat we eten. De maximale hoeveelheid die op een dag geconsumeerd moet worden is in totaal 150 microgram. Soms komt het voor dat je jodiumtabletten in moet nemen, zoals bij een ramp waar radioactieve straling is vrijgekomen. 

 

Blootstelling aan radioactieve straling

Sinds 2018 mogen apothekers gratis jodiumpillen verstrekken aan klanten als preventieve maatregel tegen de schadelijke gevolgen van het blootstellen aan radioactieve straling in het geval er een catastrofale gebeurtenis plaatsvindt in bijvoorbeeld een kerncentrale. Bij een kernramp kan er radioactief jodium vrij gaan komen. Als je geen voorzorgsmaatregelen neemt om jezelf te beschermen, komt het jodium in je schildklier terecht, bijvoorbeeld doordat je het met de lucht die je aan het inademen bent of door het eten van voedsel of dranken die radioactief vervuild zijn. Vooral bij jongeren kan dit leiden tot de ontwikkeling van kanker of een schildklierziekte. Je kunt voorkomen dat je lichaam radioactief jodium ophoopt in je schildklier als je die regelmatig op de juiste momenten verzadigt met natuurlijk jodium. Jodiumtabletten bieden daarentegen niet de bescherming tegen de andere radioactieve verbindingen die even gevaarlijk zijn. Hierdoor is het toch essentieel dat je zo snel mogelijk onderdak zoekt.

 

Voor wie zijn jodiumtabletten bedoeld?

Tabletten met jodium zijn speciaal bedoeld voor degenen die het meest weerloos zijn. Denk hierbij aan kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding aan het geven zijn. Vanwege de natuurlijke afname van de kans op het ontwikkelen van schildklierkanker bij toenemende leeftijd, zijn de tabletten in theorie minder geschikt voor degenen die 40 jaar of ouder zijn. Bovendien heeft een aanzienlijk aantal mensen in die leeftijdscategorie een schildklier die enigszins uit balans is, wat de kans op nadelige gevolgen, waaronder hartproblemen, vergroot. Jodiumtabletten daarentegen kunnen nuttig zijn in situaties waarin iemand wordt blootgesteld aan zeer hoge niveaus van radioactieve straling.

 

Wanneer moet je jodiumtabletten nemen?

Zelf iedere dag jodiumpillen innemen doet niets en is voornamelijk tijdverspilling. De tabletten zijn alleen effectief als ze op het juiste moment worden ingenomen en dat is bij een kernongeval. De overheid communiceert wanneer het verplicht is ze in te nemen, mocht zo'n moment zich voordoen. Dit kan bijvoorbeeld zijn via de radio, de televisie, het internet, een sms of luidsprekers. Bij sommige kernongelukken komt er helemaal geen radioactief jodium vrij, waardoor het niet nodig is om jodiumtabletten te nemen. Bedenk ook dat elke pil een zeer grote dosering heeft, ongeveer 333 maal de hoeveelheid die beschouwd wordt als de veilige dagelijkse limiet.

Beste Jodiumtabletten aanbiedingen van Februari 2023